Deutsche Version
Deutsch
Englisch
Holländische Version
Niederländisch
Impressum

Wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de website: Campingpark Eisenach

Beherder: Ulrike Töpfer
Adres: Am Altenberger See 1, 99819 Wilhelmsthal

Telefon: +49 (0) 36 91 / 21 56 37
Fax: +49 (0) 36 91 / 21 56 07

E-mail: Campingpark-Eisenach@t-online.de
Internet: www.campingpark-eisenach.de


Verantwoordelijk voor de layout en programmering: PPS Internet Studio Jan Heineck

Beherder: Jan Heineck
Adres: Seegraben 2, 98590 Schwallungen

Telefon: +49 (0) 38 48 / 40 94 20
Fax: +49 (0) 38 48 / 40 94 22

E-mail: internet@ppshome.de
Internet: www.pps-medienstudio.de


Voorwaarden voor het gebruik van de website van Campingpark Eisenach

Het oproepen, kopiëren, opslaan, bewerken en veranderen van de websites, hun inhoud of de met vormgevingstools gegenereerde of getoonde resultaten, geheel of ten dele, mag alleen voor privé doeleinden, niet voor commercieel gebruik geschieden. Het inrichten van een hyperlink door andere websites op één van tot deze aanbieder behorende websites, is zonder voorafgaande toestemming van Campingpark niet toegestaan. Het is in het bijzonder ontoelaatbaar, de tot deze aanbieder behorende websites of hun inhoud, door middel van een hyperlink in een deelvenster van andere aanbieders te verbinden of weer te geven.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij doen ons best onze website steeds actueel en inhoudelijk juist en volledig weer te geven. Toch zijn fouten niet volkomen uit te sluiten. Campingpark Eisenach is niet aansprakelijk voor de actualiteitswaarde, de juistheid, noch voor de volledigheid van de op de website weergegeven informatie. De wettelijke aansprakelijkheid voor opzettelijke of door grove nalatigheid opgenomen fouten blijft bestaan.


Externe verwijzingen en links

We hebben op onze pagina´s links naar websites opgenomen, waarvan de inhoud en actualiteitswaarde niet aan de invloed van Campingpark Eisenach onderworpen zijn. Voor deze links geldt dat Campingpark Eisenach op de vormgeving en de inhoud van deze externe websites geen invloed heeft en zich daarom daarvan distantieert, Dit geldt ook voor die externe websites, waarnaar door Campingpark Eisenach een link, c.q. verwijzing opgenomen werd..


Copyright

De layout van de homepage, de gebruikte grafieken en foto´s , het geheel alsmede de afzonderlijke bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd.


Bescherming persoonsgegevens

Wij weten dat voor u een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk is. Daar de bescherming van persoonsgegevens ook bij Campingpark Eisenach een belangrijke plaats inneemt, houden wij ons bij de ontvangst, de verwerking en het gebruik hiervan streng aan de wettelijke bepalingen van de Duitse wet op de bescherming persoonsgegevens en de Duitse wet op de bescherming persoonsgegevens bij telecommunicatie. Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke gegevens (emailadres, naam, adres) in te vullen, gebeurt dit op vrijwillige basis. Campingpark Eisenach verklaart hierbij dat deze gegevens niet aan derden buiten Campingpark Eisenach doorgegeven worden.