Privacy Policy

eerste Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

Het volgende is een eenvoudige handleiding voor wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren. Raadpleeg voor meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming ons privacybeleid hieronder.

Data Acquisition op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze site?

De verwerking van gegevens op deze website wordt gedaan door de site-beheerder. De contactgegevens zijn te vinden op de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verzameld , Dit kan b.v. om gegevens in te voeren die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de site bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep op de pagina). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch wanneer u onze website in te voeren.

Wat doen wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de gegevens naar bracht een foutloze Zorgen voor website-inzet. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag van de gebruiker te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw data?

U heeft altijd het recht op informatie over de herkomst te bevrijden, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonlijke informatie. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. U hebt ook het recht om een ​​beroep te doen op de betreffende regelgevende instantie.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden worden beperkt. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

tweede Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybeleid

De eigenaren van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingskwetsbaarheden kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevens die op deze website is verantwoordelijk is:

Ulrike Töpfer
Bij Altenberger See 1
99819 Wilhelmsthal

Telefoon: 036 91/21 56 37
E-mail: Campingpark-Eisenach@t-online.de

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen, ook tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Wanneer de verwerking van gegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. e of f DSGVO, u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u een bezwaarschrift indienen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet te verwerken in kwestie, tenzij we kunnen bewijzen zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte opwegen tegen ( Bezwaar op grond van artikel 21, lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonlijke gegevens dan niet meer worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden (bezwaar op grond van artikel 21 (2) GDPR).

recht op beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtreding van de DSGVO de getroffenen hebben recht op een recht van beroep bij een regelgevende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de locatie van de vermeende overtreding. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

recht om data portabiliteit

U heeft het recht informatie die we automatisch proces op basis van uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst te maken zelf of aan een derde partij waarin een overzicht in een standaard, machine-leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Information, blokkeren, wissen en correctie

U heeft onder de toepasselijke bepalingen van de wet, het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de bestemming en het doel van de verwerking van gegevens en eventueel een Recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld op de afdruk.

Recht op verwerking te beperken

U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht op een beperking van de verwerking in de volgende gevallen: